MICHELIN Guarantee Plus

 
 

Stimate Client,

Ne face placere să anunțăm că Michelin lansează platforma MICHELIN Guarantee Plus și ne bucurăm să vă avem ca partener în proiectul nostru!

 

Ce este MICHELIN Guarantee Plus

Platforma MICHELIN Guarantee Plus este o ofertă care vine în beneficiul dumneavoastră și a clienților dumneavoastră, consumatori de produse Michelin. 

Noua ofertă necesită înregistrarea online de către consumatori, în termen de maximum 30 de zile de la data achiziției, a fiecărui set de 4 anvelope noi MICHELIN pentru autoturisme sau SUV cu utilizare exclusivă pe asfalt, din care 2 pot fi solicitate sub garanție, în termen de până la 12 luni, dacă ambele sunt distruse accidental în același timp. Activarea cererii de rambursare poate fi efectuată în orice punct fizic de vânzare eligibil pentru această ofertă.

Descoperiți pe site-ul web toate condițiile de acordare a garanției, precum și toate detaliile referitoare la noua ofertă: https://ro.plus.michelin.eu/

 

TERMENI ȘI CONDIȚII ȘI REGULI PENTRU GESTIONAREA DATELOR PERSONALE

„MICHELIN Guarantee Plus”

MICHELIN ROMANIA S.A., cu sediul situat la adresa Șoseaua București Nord nr. 10, Global City, Business Park, clădirea O1, etaj 3, Voluntari, Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J23/2379/2013, cod unic de înregistrare 13663684 (denumită în continuare „Michelin” sau „Organizatorul”), a activat un program de garanție care oferă compensații disponibile pentru clienții săi finali și este valabil prin anumiți distribuitori cu sediul în România („Distribuitori Selectați”), în scopul promovării și comercializării produselor și serviciilor puse la dispoziție de grupul Michelin în România, intitulat „MICHELIN Guarantee Plus“, denumit în continuare „Programul”.

Participarea la Program este opțională pentru clienți și este supusă respectării termenilor și condițiilor prevăzuți în acest document. Programul nu reprezintă o garanție comercială, așa cum se prevede în legislația privind protecția consumatorilor, ci este mai degrabă o recompensă pentru clienții Michelin în cadrul acțiunilor promoționale.

Pentru desfășurarea și finalizarea Programului, Michelin va fi sprijinită de Advanced Ideas Studio S.R.L., o societate înființată și care funcționează în conformitate cu legile din România, având codul de identificare fiscală RO 24386686, numărul de înregistrare în Registrul Comerțului J40/14486/2008, cu sediul social în București, România, aceasta din urmă operând doar prin acordarea de asistență la nivel operațional, conform instrucțiunilor și în numele/ sub supravegherea Michelin (denumită în continuare „Agenția de Publicitate”).

Prin aderarea la Program, recunoașteți și acceptați în mod automat acești termenii și condiții, precum și regulile privind gestionarea datelor, care guvernează Programul („Termeni și condiții”).

1.    Termeni și condiții de aderare

Pentru a avea dreptul de a participa în mod valabil la Program, trebuie îndepliniți cumulativ următorii termeni și condiții:

(a) trebuie să fiți fie

- o persoană fizică care își are reședința în Spațiul Economic European („SEE”) și are vârsta de cel puțin 18 ani la data înregistrării, sau

- o persoană juridică înregistrată în SEE, cu excepția flotelor in leasing, rent-a-car și companiilor de taxi;

(b) trebuie să achiziționați în total cel puțin un set de patru (4) bucăți (și anume toate cele patru bucăți în cadrul unei singure achiziții) de anvelope Michelin eligibile (așa cum se definesc la punctul 4 de mai jos) pe parcursul duratei Programului (așa cum se definește la punctul 3 de mai jos) de la unul dintre Distribuitorii Selectați incluși în lista atașată ca Anexa 1, iar anvelopele respective trebuie să fie montate pe un vehicul cu plăcuțe de înmatriculare eliberate în SEE;

(c) trebuie ca după aceea să efectuați o înregistrare valabilă (așa cum se definește la punctul 4 de mai jos) pe site-ul web al Programului în termen de treizeci (30) de zile de la data achiziționării anvelopelor, urmând procedura descrisă la punctul 4.

În măsura în care sunt îndeplinite cerințele de mai sus, aveți dreptul de a adresa o cerere în garanție către Michelin în cazul unui incident, urmând pașii descriși la punctul 4.3.

Programul acoperă autoturisme și vehicule rutiere cu tracțiune integrală cu privire la incidente accidentale care au ca rezultat daune totale ale unei anvelopei. Programul nu acoperă vehiculele cu o greutate mai mare de 3.500 kg, care sunt utilizate pentru transporturi/utilizări profesionale/publice (inclusiv flotele în leasing, rent-a-car și activitățile de taxi), vehicule cu tracțiune integrală de teren și vehicule cu utilizare mixtă și/sau anvelope utilizate în circuite/curse și/sau anvelope deteriorate din cauza unor acte de vandalism.

 1. Condițiile Programului:

Programul începe în 15.06.2020, la ora 08:00, și va dura o perioadă nedeterminată, până când Michelin anunță unilateral expirarea acestuia, la alegerea sa, pentru orice motiv (denumită în continuare „durata Programului”). Pentru o înregistrare valabilă în Program, trebuie să achiziționați un set de patru (4) anvelope Michelin eligibile pe durata Programului și să introduceți cu succes achiziția pe platforma online https://www.ro.plus.michelin.eu/, dedicată exclusiv Programului, într-un termen strict de treizeci (30) zile de la data achiziției.

Ca atare, orice achiziții și/sau înregistrări înainte de începerea duratei Programului și/sau înregistrări care au avut loc după a 30-a zi de la data achiziției nu îndeplinesc cerințele de aderare și, dacă sunt înregistrate, vor fi invalide și în consecință anulate/ excluse.

Data de achiziție înseamnă data menționată în chitanța/factura corespunzătoare.

 1. Anvelope Michelin eligibile:
  1. Veți avea dreptul de a adera la Program doar în cazul achiziționării de anvelope Michelin noi, inclusiv anvelope Michelin CrossClimate, pentru autoturisme și vehicule cu tracțiune integrală, cu diametrul de 14-23”, de la unul dintre Distribuitorii Selectați din România (denumite în continuare „anvelope Michelin eligibile”).
  2. Pentru a evita orice interpretare greșită, se clarifică faptul că anvelopele Michelin uzate sau orice alt tip de anvelope, cu excepția celor menționate mai sus, nu sunt eligibile și nu vă vor permite aderarea la Program.
 2. Procedura de aprobare:

4.1 Toți participanții care achiziționează un set de patru (4) anvelope Michelin eligibile, pe durata Programului, de la orice Distribuitor Selectat (anexa 1) și se înregistrează cu succes pe platforma online https://www.ro.plus.michelin.eu/, dedicată exclusiv Programului, într-un termen strict de treizeci (30) zile de la data achiziției, pot solicita, în cazul unui incident, până la două (2) anvelope, cu condiția ca cererea respectivă să fie adresată în termen de douăsprezece (12) luni de la data achiziției.

 1. Participanții trebuie să respecte următoarea procedură pentru a participa în mod valabil la Program și pentru a putea solicita anvelopele în caz de incident:

(a) Să cumpere cel puțin un set de patru (4) anvelope Michelin noi, pe durata Programului, dintr-un punct de vânzare fizic al unui Distribuitor Selectat;

(b) În momentul achiziționării celor patru (4) anvelope Michelin eligibile noi vor primi, împreună cu factura, o broșură cuprinzând detalii despre MICHELIN Guarantee Plus, pașii următori, codurile DOT, și codurile interne Michelin (CAI) care le-au fost furnizate;

(c) Să înregistreze/completeze pe platforma online a Programului  https://www.ro.plus.michelin.eu/ cel târziu într-un termen strict de treizeci (30) zile de la data achiziției, toate informațiile cerute de cererea respectivă, așa cum se prezintă mai jos:

 1. Datelor cu caracter personal ale consumatorului:

Nume și prenume

Adresă e-mail

Telefon mobil

Adresa

 1. Detalii despre mașină:

Numărul de înmatriculare

Model și tip

 

 1. Detalii despre anvelope:

Data achiziției

CAI (cod intern Michelin)

Dimensiunea generată automat prin introducerea de către utilizator a codurilor DOT și CAI pentru fiecare anvelopă

DOT (4 coduri DOT)

 1. Numele distribuitorului - listă derulantă cu numele și adresele distribuitorilor:

Nume distribuitor (consultați Lista de mai jos)

Sediul social al distribuitorului

(d) Dacă înregistrarea se face cu succes, vi se va trimite automat o parolă. Trebuie să păstrați respectiva parolă la îndemână pentru a putea solicita anvelopele în caz de incident.

Factura împreună cu informațiile DOT din broșura care v-a fost înmânată de către distribuitor și codul unic/parola primit/ă în urma înregistrării cu succes pe platformă vi se va solicita ulterior, pentru a putea depune cereri în programul MICHELIN Guarantee Plus. TREBUIE SĂ PĂSTRAȚI INFORMAȚIILE ȘI DOCUMENTELE PENTRU A VĂ ASIGURA CĂ PRIMIȚI ANVELOPELE PREVĂZUTE DE PROGRAM.

(e) Numai înregistrarea online este posibilă și acceptată.

(f) Înregistrarea dvs. va fi considerată nulă sau anulată în cazul în care nu îndepliniți termenii și condițiile de aderare menționate în acest document sau nu respectați oricare dintre termenii și condițiile care guvernează Programul, de exemplu factura este introdusă de mai multe ori, informațiile solicitate lipsesc, informațiile nu au fost completate în mod clar și/sau sunt ilizibile, ați achiziționat mai puțin de patru (4) bucăți de anvelope Michelin eligibile și/sau nu le-ați achiziționat ca parte a unui set de anvelope în același timp, ați introdus anvelope Michelin neeligibile, de exemplu anvelope care nu sunt marcate „Michelin”, nu ați achiziționat anvelope Michelin eligibile și/sau nu v-ați înregistrat în Program pe durata Programului, informațiile furnizate sunt incorecte sau insuficiente și/sau anvelopele nu au fost achiziționate de la un Distribuitor Selectat etc.

(g) Pentru fiecare set de patru (4) anvelope eligibile, puteți adera și participa la Program doar o dată pe baza unei facturi.

(h) Vi se va solicita să păstrați și să prezentați factura împreună cu informațiile DOT incluse în broșura care v-a fost înmânată de către Distribuitorul Selectat la momentul achiziției, precum și codul unic/parola primit/ă după înregistrarea dvs. cu succes pe platformă, în orice etapă a procesului, și vi se va solicita să procedați astfel și în cazul în care solicitați anvelopele prevăzute de Program. În cazul în care nu furnizați/prezentați bonul original, informațiile DOT și codul unic/parola, aderarea dvs. la Program poate fi anulată.

(i) Michelin poate anula aderarea și, ca atare, înregistrarea oricărui participant din cauza neînregistrării corecte, complete, exacte și în conformitate cu acești termeni și condiții și/sau cu legea aplicabilă. Decizia Michelin de a exclude un participant și/sau de a anula o aderare este finală și nu poate fi contestată.

Toți clienții care s-au înregistrat cu succes în Program pot solicita anvelopele (până la 2) în caz de incident, după cum urmează:

 1. În caz de incident, anvelopele prevăzute de Programul MICHELIN Guarantee Plus pot fi solicitate în termen de douăsprezece (12) luni de la data achiziției, în conformitate cu procedura următoare:

(a) contactați orice punct de vânzare fizic al unui Distribuitor Selectat, conform listei acestora existente pe platforma online https://www.ro.plus.michelin.eu/;

(b) aduceți anvelopa/ anvelopele deteriorată/e, precum și factura, codul unic (parola) pe care le-ați primit prin e-mail/sms la înregistrarea pe platformă și informațiile DOT primite la momentul în care ați achiziționat anvelopele de la un Distribuitor Selectat.

(c) prezentați Distribuitorului Selectat anvelopa/ anvelopele pentru inspecția fizică, permițând acestuia să verifice dacă anvelopa/ anvelopele deteriorată/e îndeplinesc toate condițiile pentru a fi acoperite de Program, conform prevederilor prezentelor Termeni și Condiții;

(d) sprijiniți Distribuitorul Selectat în completarea de către acesta a informațiile necesare în secțiunea dedicată din cadrul platformei, și anume:

              Autentificarea distribuitorului

Numărul facturii emise de distribuitor

Parola

             Verificarea consumatorului

Platforma verifică automat dacă codul introdus este mai vechi de douăsprezece (12) luni de la data achiziționării anvelopelor și, dacă este mai vechi de atât, procedura se oprește și nu veți putea beneficia de Program. Dacă toate datele înregistrate sunt corecte și respectă acești termeni și condiții, Distribuitorul Selectat va:

 • Introduce CAI corespunzătoare anvelopei/ anvelopelor noi ce urmează să le înlocuiască pe cele deteriorate;
 • Încărca factura inițială;
 • Încărca formularul de comandă/ primire a anvelope/ anvelopelor, semnat de consumator si Dealer Selectat.

 

Dacă toate datele sunt corecte și în conformitate cu termenii și condițiile de față și Distribuitorul Selectat este de acord că garanția de despăgubire este aplicabilă în conformitate cu acești termeni și condiții, procedura va începe și clientul va obține anvelope noi de la distribuitor - cu toate acestea, nu mai mult de două anvelope.

 1. În cazul în care anvelopele nu sunt disponibile imediat la punctul de vânzare fizic al Distribuitorului Selectat,  anvelopele vor fi disponibile în termen de o (1) lună la respectivul Distribuitor Selectat.
 2. Pentru a evita orice interpretare greșită, în sensul Programului de garanție, incident înseamnă orice fapt care ar putea provoca daune în mod accidental, așa cum se descrie în punctul 5 de mai jos.
 1. Detaliile Programului „MICHELIN Guarantee Plus”:
 • Denumirea societății: Michelin Romania SA
 • Durată: 12 luni
 • Procedură: Pentru fiecare set de patru (4) anvelope Michelin eligibile pe care vi le furnizăm, puteți, în același timp, să solicitați până la două (2) anvelope în cadrul garanției.

Această garanție se activează numai pe baza înregistrării cu succes în Program pe platforma online https://www.ro.plus.michelin.eu/ pe durata Programului și, cel târziu, în termen de 30 de zile de la data achiziției. În caz de incident, pot fi solicitate până la două (2) anvelope pe baza facturii de achiziție/bonului fiscal, informațiilor DOT și codului unic (parola) primite la înregistrare prin e-mail sau SMS.

 • Garanția nu va oferi despăgubiri pentru tarifele de service percepute de distribuitor.
 • Toate serviciile legate de înlocuirea anvelopelor sunt plătite distribuitorului de către client.
 • Nicio altă garantie, cu excepția garanției prevăzute în legislația privind protecția consumatorilor, nu se aplică anvelopei de înlocuire.
 • Garanția este personală și nu poate fi transferată împreună cu mașina.
 • Nu sunt acoperite anvelopele implicate în accidente care implică alte daune decât cele suferite de anvelope.
 • Consumatorii sunt eligibili pentru o singură înlocuire (până la două anvelope) în conformitate cu acești termeni și condiții.
 • Garanția acoperă cel mult două (2) anvelope Michelin eligibile în același timp, ceea ce înseamnă că nu acoperă opțiunea de înlocuire unu la unu. Dacă, în cadrul garanției oferită de Program, se înlocuiește o (1) anvelopă, nu se va putea beneficia și de o a doua anvelopă în viitor.
 • În cazul în care anvelopa (anvelopele) nu este disponibilă în termen de cel mult o (1) lună de la data solicitării, consumatorii pot solicita despăgubirea sub forma unei rambursări pentru suma plătită pentru achiziționarea anvelopei (anvelopelor) respective (și anume suma pe care au plătit-o pentru fiecare anvelopă când au achiziționat setul de patru (4) anvelope Michelin eligibile).

 

 

Acoperire

 

Excluderi

 

 

 

 

Utilizare privată

 

Vehicul care depășește 3.500 kg

 

Cumpărarea unui set de 4 anvelope în total

 

Transport/utilizare în scop profesional/public

 

Mașini: autoturisme, vehicule rutiere cu tracțiune integrală

 

Leasing financiar

Companiile de rent-a-car

Companiile de taxi

Vehicule de teren cu tracțiune integrală și vehicule de uz mixt și anvelope folosite în circuite și curse

 

Numere de înmatriculare în SEE

 

 

Incidente accidentale care au ca rezultat daune totale

 

 

 

Anvelope deteriorate din cauza unor acte de vandalism

 

Altele - consultați Termenii și condițiile

 

Altele - consultați Termenii și condițiile

 

 1. Definiția daunelor accidentale:

Daune accidentale înseamnă orice deteriorare ireparabilă a anvelopei, o distrugere care nu se datorează niciunuia dintre următoarele motive:

 • Distrugerea anvelopelor ca urmare a unui accident rutier și/sau a unor acte de vandalism, incendiu sau dezastre naturale;
 • Depozitarea necorespunzătoare a anvelopelor;
 • Presiune mică sau supraîncărcare (evidențiată prin supraîncălzirea învelișului exterior, frecare sau exfoliere, fisuri la marginea peretelui lateral și/sau a talonului);
 • Montarea sau demontarea necorespunzătoare a anvelopelor;
 • Anvelope care nu sunt utilizate în conformitate cu utilizarea prevăzută;
 • Defecte din cauza unor defecțiuni mecanice ale vehiculului sau ale sistemului de direcție, defecte de suspensie;
 • Zone supuse deteriorării accelerate datorate accelerării sau frânării repetate;
 • Utilizare agresivă în mod repetat, rezultând în degradarea anvelopelor.

Exemple de posibile cauze care pot duce la daune accidentale:

 • Peretele lateral al anvelopei sau banda de rulare sunt tăiate din cauza coliziunii cu obiecte dure;
 • Daune cauzate de un obiect contondent care pătrunde în anvelopă.

 

7. Informații despre anularea Programului:

7.1.  Acești Termeni și condiții, inclusiv regulile de gestionare a Programului, sunt publicate pe site-ul web https://www.ro.plus.michelin.eu/.

7.2.  Michelin își rezervă dreptul de a anula Programul pentru orice motiv, la libera sa alegere, printr-un anunț corespunzător publicat pe site-ul web https://www.ro.plus.michelin.eu/ și trimis la adresa de e-mail furnizată de participanți societății Michelin.

 

8. ​Distribuitori Selectați:

8.1.  Programul se aplică numai anvelopelor Michelin eligibile care sunt achiziționate de la punctele de vânzare ale Distribuitorilor Selectați incluși în lista atașată ca anexa 1.

8.2.  Michelin își rezervă dreptul de a modifica lista Distribuitorilor Selectați din anexa 1, la alegerea sa.

8.3.  Distribuitorii Selectați își vor acoperi toate costurile, indiferent de natura lor, suportate ca urmare a participării lor la acest program de garanție (cu excepția tarifelor percepute de distribuitori pentru serviciile furnizate participanților la Program, care sunt suportate de aceștia din urmă, conform punctului 5 de mai sus).

 9. Reguli pentru gestionarea datelor cu caracter personal și furnizarea de date:

9.1.  În sfera de aplicare a acestui Program, MICHELIN ROMANIA S.A., cu sediul situat la adresa Șoseaua București Nord nr. 10, Global City, Business Park, clădirea O1, etaj 3, Voluntari, Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J23/2379/2013, cod unic de înregistrare 13663684, în calitate de operator de date, cu ajutorul împuternicitei sale Agenția de Publicitate, se ocupă de prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le furnizați în calitate de persoane vizate. Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este reglementată și efectuată în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor [Regulamentul (UE) 679/2019] și legislația română relevantă care se aplică aspectelor de protecție a datelor cu caracter personal.

9.2.  Primim de la dvs. și prelucrăm informații, inclusiv date cu caracter personal, așa cum sunt prezentate în punctele 4.2 (c) și 4.3 (b) de mai sus.