Cumpara anvelope MICHELIN pentru autoturisme, 4X4, VAN si primesti produse promotionale

 
 

Art 1. ORGANIZATORUL

Organizatorul promotiei “Michelin Autoturisme, 4x4 si profil Agilis” denumita in continuare “Promotia” este SC EUROMASTER TYRE AND SERVICES ROMANIA SA (“Organizatorul”) societate comerciala din Romania, cu sediul in Sos. Bucuresti Nord nr. 10, Global City Business Park, Cladirea O11, Etaj 4, Camera 1, Voluntari, Ilfov, 077190 inregistrata la Registrul Comertului sub Nr. J23/2380/07.08.2013, CUI 25872595.

Promotia se va derula cu respectarea prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toti participantii.

Promotia este desfasurata de catre Organizator pentru promovarea produselor Michelin (de autoturism, camionete si 4x4) comercializate de SC EUROMASTER TYRE AND SERVICES ROMANIA SA pe teritoriul Romaniei (produsele participante la Promotie) in conformitate cu prevederile prezentului regulament descrise mai jos.

Regulamentul Oficial este intocmit si poate fi vizualizat prin vizitarea site-ului www.euromaster.ro/promotii Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Promotiei, dar nu inainte de a anunta publicul cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare a modificarilor respective pe adresa www.euromaster.ro/promotii.

Art. 2. Durata si aria de desfasurare a promotiei

Promotia va fi organizata in perioada 1 – 28 februarie 2019. Produsele participante la promotie pot fi achizitionate din orice sucursala proprie Euromaster de pe teritoriul Romaniei, listate in Anexa 1. Cadourile pot fi revendicate exclusive in sucursalele Euromaster (conform Anexa 1).

Art. 3. Drept de participare

La aceasta Promotie are dreptul sa participe orice persoana juridica sau fizica cu varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii Promotiei (1 februarie 2019), cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania. Nu pot participa la aceasta promotie angajatii companiei organizatoare, angajatii si actionarii / asociatii / administratorii ai companiilor colaboratoare, precum si persoanele juridice persoanele juridice ce au ca domeniu de activitate vanzarea en-gross de anvelope auto sau leasing.

Participarea la aceasta Promotie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

Art. 4 – Conditii de participare

La aceasta Promotie poate participa orice persoana juridica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

  1. achizitioneaza produse Michelin de autoturism, camionete si 4x4  in perioada desfasurarii Promotiei.
  2. Face dovada achizitionarii produselor participante la promotie prin prezentarea facturii.
  3. Declara pe propria raspundere ca toate informatiile pe care le furnizeaza in momentul inscrierii la Promotie sunt reale si corecte

Art. 5. Produse participante

Produsele participante la Promotie sunt toate produsele marca Michelin (autoturism, camionete si 4x4) achizitionate din sucursalele Euromaster (conform Anexa 1) de pe teritoriul Romaniei, in limita stocului disponibil.

Art. 6. Mecanismul Promotiei

In cadrul campaniei exista mai multe tipuri de premii, pentru achizitia a 4 anvelope marca Michelin:

  1. Anvelope pentru autorurisme si 4x4 cu diamatrul jantei cuprins intre 13 si 15 inch: cadou 1 lanterna telescopica
  2. Anvelope pentru autorurisme si 4x4 cu diamatrul jantei cuprins intre 16 si 17 inch: 1 organizator portbagaj
  3. Anvelope pentru autorurisme,  4x4 si profil Agilis cu diametru jantei mai mare de 18 inch: 1 baterie externa

Art. 7. Cadourile si acordarea acestora

7.1. Cadourile pot fi revendicate direct in sucursalele Euromaster (conform Anexa 1) in perioada 1 – 28 februarie 2019. In cazul in care un participant achizitioneaza mai multe seturi de 4 anvelope, acesta are dreptul de a primi maxim 3 cadouri.

Cadourile sunt reprezentate de:

- lanterna telescopica, la achizitia a 4 anvelope Michelin pentru autorurisme, camionete si 4x4 cu diamatrul jantei cuprins intre 13 si 15 inch

- organizator portbagaj la achizitia a 4 anvelope Michelin pentru autorurisme, camionete si 4x4 cu diamatrul jantei cuprins intre 16 si 17 inch

-  baterie externa la achizitia a 4 anvelope Michelin pentru autorurisme,  4x4 si profil Agilis cu diametru jantei mai mare de 18 inch.

7.2. Predarea cadourilor se face doar pe baza procesului verbal, semnat in 2 exemplare (unul pentru client si unul pentru Euromaster) – conform Anexa 2

7.3. Returnarea produsului in decurs de 30 de zile calendaristice atrage si returnarea cadoului primit.

7.4. Castigatorii cadourilor oferite in cadrul acestei Promotii nu au posibilitatea de a schimba cadourile cu alte cadouri, sa primeasca valoarea in bani a cadourilor si nici sa solicite schimbarea conditiilor Promotiei.

7.5. Termenul de livrare al cadourilor este intre 3 si 15 zile lucratoare de la sfarsitul lunii in care s-a facut achizitia.

Art. 8. Conditii de validare

Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza acordarea cadoului participantilor care nu intrunesc toate conditiile de participare sau in cazul in care se constata o frauda, o suspiciune de frauda, un comportament nepoliticos sau abuziv.

Art. 9. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

Eventualele reclamatii legate de derularea Promotiei se pot trimite pe adresa Organizatorului pana la data 5 martie 2019: Sos. Bucuresti Nord nr. 10, Global City Business Park, Cladirea O11, Etaj 4, Camera 1, Voluntari, Ilfov, 077190 sau office.ro@euromaster.com. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 10. Protectia datelor personale

Organizatorul, in calitatea sa de operator, efectueaza prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul organizarii si desfasurarii Promotiei si in scopul indeplinirii obligatiilor legale conexe acesteia.

In cadrul acestei Promotii vor fi prelucrate urmatoarele date personale: nume, prenume, adresa, telefon, adresa de e-mail.  [CS1] 

Fara a furniza datele dvs. personale, nu putem asigura participarea dvs. la Promotiei, deoarece nu puteti fi identificat de Organizator in scopurile Promotieii, cu alte cuvinte organizatorul nu va putea sa va aprecieze conformitatea cu termenii Promotieii, sa stabileasca castigatorul, sa livreaze premiul castigatorului etc.

Datele colectate si prelucrate in scopul desfasurarii prezentei Promotiei vor fi pastrate de catre Organizator pe perioada necesara desfasurarii Promotiei si timp de trei luni de la data terminarii acesteia, cu exceptia datelor personale colectate pentru care legea prevede o durata speciala de stocare. Toate datele personale obtinute prin participarea participantilor la Promotiei vor fi distruse de catre Organizator si Agentia de Promotiei la implinirea termenului stipulat.

Organizatorul garanteaza ca datele sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare.

In temeiul prevederilor Regulamentului General privind Protectia Datelor (GDPR), precum si a reglementarilor aplicabile in Romania si in Uniunea Europeana in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, Participantii au urmatoarele drepturi cu privire la datele lor personale: Dreptul de acces, Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere a Protectiei Datelor, Dreptul la rectificare, Dreptul de stergere (dreptul de a fi uitat), Dreptul de a va opune, Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, Dreptul la restrictii, Dreptul la portabilitatea datelor.

Daca doriti sa va exercitati aceste drepturi si sa obtineti acces la informatiile care va privesc, va puteti adresa Organizatorului la:

Euromaster Tyre & Services Romania S.A.

Voluntari, Soseaua Bucuresti Nord, nr. 10, Parcul Global City Business, Cladirea O1, Corp O.1.1, Etaj 4, judetul Ilfov.

E-mail: dataprivacy.ro@euromaster.com .

Daca credeti ca drepturile dvs. privind protectia datelor cu caracter personal sunt incalcate in vreun fel, aveti dreptul sa solicitati remedierea de la Euromaster Tyre & Services Romania S.A. sau sa contactati Autoritatea Nationala pentru Supravegherea si Protectia Datelor cu Caracter Personal.

Art. 11. Regulamentul Promotiei

Regulamentul Promotiei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant in urma unei solicitari in scris facuta pe adresa Organizatorului, mentionata in art. 1 sau pe www.euromaster.ro/promotii.

Art. 12. Taxe si impozite

Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in cadourile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art. 13. Responsabilitate

  • Nerevendicarea cadourilor in perioada mentionata in art. 7.1 si 7.2;
  • Erori in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, acestea fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii si vaidarii unui castigator;
  • Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia cadoului castigat;
  • Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Promotiei sau a altor schimbari legate de Promotie. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta Regulamentul Promotiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Promotiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante: numele, prenumele si numarul de telefon mobil;

Art 14. Incetarea promotiei

Organizatorul poate decide incetarea prezentei promotii inainte de data de 5 martie 2019 (data de final a Promotiei) din motive independente de vointa sa, inclusiv, dar fara a se limita la aparitia unui eveniment ce constituie forta majora insemnand orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament, sau epuizarea stocului de cadouri, imposibilitatea de a continua prezenta Promotie.

 

Anexa 1 – Lista locatii participante

Compania

Oras

Judet

Adresa

Telefon

EUROMASTER

Bacau

Bacau

Str. Izvoare, Nr 52

0234 515 149

EUROMASTER

Brasov

Brasov

Calea Feldioarei, Nr 75C

0268 472 751

EUROMASTER

Bucuresti

Bucuresti

Bd. Iuliu Maniu, Nr 630 A, sector 6

021 319 93 20

EUROMASTER

Bucuresti

Bucuresti

Soseaua Odai ,Nr 511-513, sector 1

021 318 54 60

EUROMASTER

Voluntari

Ilfov

B-dul Pipera , Nr 1E

021 232 89 87

EUROMASTER

Buzau

Buzau

Soseaua Spatarului, Nr 15

0238 710 807

EUROMASTER

Cluj

Cluj Napoca

Str. Avram Iancu, Nr 486C, Loc. Floresti,

0264 275 044

EUROMASTER

Constanta

Constanta

Str. Alba Iulia inters. cu Bd. A Vlaicu

0241 693 364

EUROMASTER

Craiova

Dolj

Str. Raului, Nr 399

0251 425 051

EUROMASTER

Galati

Galati

 DN 2B(E87)KM 128+476 Dreapta,directia Tecuci Galati.

0236 465 055

EUROMASTER

Iasi

Iasi

Sos. Chisinaului, KM 1

0232 236 257

EUROMASTER

Oradea

Bihor

Cal. Borsului, Nr 31

0259 414 870

EUROMASTER

Pitesti

Arges

DN65B, Autostrada Bucuresti-Pitesti, Km 105

0248 218 500

EUROMASTER

Slobozia

Ialomita

Sos. Garii Noi, Nr 5

0243 221 124