Cumpara anvelope BF Goodrich de camion si primesti carduri de carburant (valoare 100 LEI / bucata)

 
 

 

Art 1. ORGANIZATORUL

Organizatorul promotiei “BFG camion – Voucher carburant” denumita in continuare “Promotia” este SC EUROMASTER TYRE AND SERVICES ROMANIA SA (“Organizatorul”) societate comerciala din Romania, cu sediul in Sos. Bucuresti Nord nr. 10, Global City Business Park, Cladirea O11, Etaj 4, Camera 1, Voluntari, Ilfov, 077190 inregistrata la Registrul Comertului sub Nr. J23/2380/07.08.2013, CUI 25872595.

Promotia se va derula cu respectarea prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în cele ce urmeaza “Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toti participantii.

Promotia este desfasurata de catre Organizator pentru promovarea produselor Bfgoodrich (de camion) comercializate de SC EUROMASTER TYRE AND SERVICES ROMANIA SA pe teritoriul Romaniei (produsele participante la Promotie) in conformitate cu prevederile prezentului regulament descrise mai jos.

Regulamentul Oficial este intocmit si poate fi vizualizat prin vizitarea site-ului www.euromaster.ro/promotii Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Promotiei, dar nu inainte de a anunta publicul cu cel putin 24 de ore înaintea intrarii în vigoare a modificarilor respective pe adresa www.euromaster.ro/promotii.

Art. 2. Durata si aria de desfasurare a promotiei

Promotia va fi organizata in perioada 6 ianuarie – 31 martie 2019. Produsele participante la promotie pot fi achizitionate din orice sucursala proprie Euromaster de pe teritoriul Romaniei, listate in Anexa 1.  Cadourile vor fi alocate automat in functie de achizitiile efectuate in luna in curs.

Art. 3. Drept de participare

La aceasta Promotie are dreptul să participe orice persoana juridica. 

Participarea la aceasta Promotie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament

Art. 4 – Conditii de participare

La aceasta Promotie poate participa orice persoana juridica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

  1. achizitioneaza produse Bfgoodrich (de camion)  in perioada desfasurarii Promotiei.
  2. Face dovada achizitionarii produselor participante la promotie prin prezentarea facturii.
  3. Declara pe propria raspundere ca toate informatiile pe care le furnizeaza in momentul inscrierii la Promotie sunt reale si corecte.

Art. 5. Produse participante

Produsele participante la Promotie sunt toate produsele marca Bfgoodrich (camion) achizitionate din sucursalele integrate Euromaster de pe teritoriul Romaniei, in limita stocului disponibil.

Art. 6. Mecanismul Promotiei

Clientii care achizitioneaza unul sau mai multe produse Bfgoodrich (de camion) cu o valoare cuprinsa intre 100 lei si 10.000 lei pe una sau mai multe facturi emise in luna in curs, la sfarsitul fiecarei luni din campanie (ianuarie, februarie, martie), vor primi cate un voucher de carburant in valoare de 100 de lei (TVA inclus) la fiecare 4 anvelope de camion BFGoodrich.

Art. 7. Cadourile şi acordarea acestora

7.1. Cadourile sunt reprezentate de cardurile de carburant cu valoare nominative de 100 lei.  Cadourile pot fi ridicate din punctele de lucru integrate Euromaster (conform Anexa 1) sau pot fi livrate de responsabilul de client o data cu urmatoarea vizita planificata si realizata la client.

7.2. Predarea cardurilor de carburant (“cadou”) se face doar pe baza procesului verbal, semnat si stampital in 2 exemplare (unul pentru client si unul pentru Euromaster)

7.3. Returnarea produsului in decurs de 30 de zile calendaristice atrage si returnarea cadoului primit.

7.4. Câstigatorii cadourilor oferite în cadrul acestei Promotii nu au posibilitatea de a schimba cadourile cu alte cadouri, sa primeasca valoarea in bani a cadourilor si nici sa solicite schimbarea conditiilor Promotiei.

7.5. Termenul de livrare al cadourilor este intre 3 si 15 zile lucratoare de la sfarsitul lunii in care s-a facut achizitia.

Art. 8. Conditii de validare

Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza acordarea cadoului participantilor care nu intrunesc toate conditiile de participare sau in cazul in care se constata o frauda, o suspiciune de frauda, un comportament nepoliticos sau abuziv.

Art. 9. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

Eventualele reclamatii legate de derularea Promotiei se pot trimite pe adresa Organizatorului pana la data 5 aprilie 2019: Sos. Bucuresti Nord nr. 10, Global City Business Park, Cladirea O11, Etaj 4, Camera 1, Voluntari, Ilfov, 077190 sau office.ro@euromaster.com. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 10. Protectia datelor personale

Organizatorul, in calitatea sa de operator, efectueaza prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul organizarii si desfasurarii Promotiei si in scopul indeplinirii obligatiilor legale conexe acesteia.

In cadrul acestei Promotii vor fi prelucrate urmatoarele date personale: nume, prenume, adresa, telefon, adresa de e-mail.

Fara a furniza datele dvs. personale, nu putem asigura participarea dvs. la Promotiei, deoarece nu puteti fi identificat de Organizator in scopurile Promotieii, cu alte cuvinte organizatorul nu va putea sa va aprecieze conformitatea cu termenii Promotieii, sa stabileasca castigatorul, sa livreaze premiul castigatorului etc.

Datele colectate si prelucrate in scopul desfasurarii prezentei Promotiei vor fi pastrate de catre Organizator pe perioada necesara desfasurarii Promotiei si timp de trei luni de la data terminarii acesteia, cu exceptia datelor personale colectate pentru care legea prevede o durata speciala de stocare. Toate datele personale obtinute prin participarea participantilor la Promotiei vor fi distruse de catre Organizator si Agentia de Promotiei la implinirea termenului stipulat.

Organizatorul garanteaza ca datele sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare.

In temeiul prevederilor Regulamentului General privind Protectia Datelor (GDPR), precum si a reglementarilor aplicabile in Romania si in Uniunea Europeana in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, Participantii au urmatoarele drepturi cu privire la datele lor personale: Dreptul de acces, Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere a Protectiei Datelor, Dreptul la rectificare, Dreptul de stergere (dreptul de a fi uitat), Dreptul de a va opune, Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, Dreptul la restrictii, Dreptul la portabilitatea datelor.

Daca doriti sa va exercitati aceste drepturi si sa obtineti acces la informatiile care va privesc, va puteti adresa Organizatorului la:

Euromaster Tyre & Services Romania S.A.

Voluntari, Soseaua Bucuresti Nord, nr. 10, Parcul Global City Business, Cladirea O1, Corp O.1.1, Etaj 4, judetul Ilfov.

E-mail: dataprivacy.ro@euromaster.com.

Daca credeti ca drepturile dvs. privind protectia datelor cu caracter personal sunt incalcate in vreun fel, aveti dreptul sa solicitati remedierea de la Euromaster Tyre & Services Romania S.A. sau sa contactati Autoritatea Nationala pentru Supravegherea si Protectia Datelor cu Caracter Personal.

Art. 11. Regulamentul Promotiei

Regulamentul Promotiei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant in urma unei solicitari in scris facuta pe adresa Organizatorului, mentionata in art. 1 sau pe www.euromaster.ro/promotii.

Art. 12. Taxe şi impozite

Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in cadourile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art. 13. Responsabilitate

  • Erori in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, acestea fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii si vaidarii unui castigator;
  • Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia cadoului castigat;
  • Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Promotiei sau a altor schimbari legate de Promotie. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta Regulamentul Promotiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Promotiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante: numele, prenumele si numarul de telefon mobil;

Art 14. Incetarea promotiei

Organizatorul poate decide incetarea prezentei promotii inainte de data de 5 aprilie 2019 (data de final a Promotiei) din motive independente de vointa sa, inclusiv, dar fara a se limita la aparitia unui eveniment ce constituie forta majora insemnand orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament, sau epuizarea stocului de cadouri, imposibilitatea de a continua prezenta Promotie.

 

Anexa 1 – Lista locatii participante

Compania

Oras

Judet

Adresa

Telefon

EUROMASTER

Bacău

Bacau

Str. Izvoare, Nr 52

0234 515 149

EUROMASTER

Braşov

Brasov

Calea Feldioarei, Nr 75C

0268 472 751

EUROMASTER

Bucuresti

Bucuresti

Bd. Iuliu Maniu, Nr 630 A, sector 6

021 319 93 20

EUROMASTER

Bucuresti

Bucuresti

Soseaua Odai ,Nr 511-513, sector 1

021 318 54 60

EUROMASTER

Buzău

Buzau

Soseaua Spatarului, Nr 15

0238 710 807

EUROMASTER

Cluj

Cluj Napoca

Str. Avram Iancu, Nr 486C, Loc. Floresti,

0264 275 044

EUROMASTER

Constanţa

Constanta

Str. Alba Iulia inters. cu Bd. A Vlaicu

0241 693 364

EUROMASTER

Craiova

Dolj

Str. Raului, Nr 399

0251 425 051

EUROMASTER

Galaţi

Galati

 DN 2B(E87)KM 128+476 Dreapta,directia Tecuci Galati.

0236 465 055

EUROMASTER

Iaşi

Iasi

Sos. Chisinaului, KM 1

0232 236 257

EUROMASTER

Oradea

Bihor

Cal. Borsului, Nr 31

0259 414 870

EUROMASTER

Pitesti

Arges

DN65B, Autostrada Bucuresti-Pitesti, Km 105

0248 218 500

EUROMASTER

Slobozia

Ialomita

Sos. Garii Noi, Nr 5

0243 221 124